TERHEIJDEN TROUWBOEK NEDERDUITS-GEREFORMEERDE GEMEENTE (1749-1810)

TERHEIJDEN TROUWBOEK SCHEPENBANK (1717-1810)

TERHEIJDEN DOOPBOEK NEDERDUITS-GEREFORMEERDE GEMEENTE (1713-1811)

TERHEIJDEN DOOPBOEK ROOMS-KATHOLIEKE GEMEENTE (1609-1811)

WAGENBERG DOOPBOEK ROOMS-KATHOLIEKE GEMEENTE (1609-1811)

vanbr8 - laatste update 01-01-2018