Parenteel van CLAAS CLAAS PALS.
Parenteel van CLAAS CLAAS PALS.

Generatie I

I.  CLAAS CLAAS PALS, geb. te Terschelling [FR] circa 1715, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Terschelling [FR] op 14 jan 1742 met ANTIE CORNELIS, geb. te Terschelling [FR] circa 1715. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JAN CLAAS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 22 dec 1743. 
  2.  CORNELIS KLAAS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 18 sep 1746. 
  3.  MARIJ PALS, geb. te Terschelling [FR] op 28 aug 1748. 
  4.  JANTIEN KLAASSEN PALS, geb. te Terschelling [FR] op 18 okt 1750, ovl. (70 jaar oud) te Terschelling [FR] op 8 mei 1821, volgt IIa
  5.  NEELTIE KLAAS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 30 jul 1752. 
  6.  SIKKE KLAASEN PALS, geb. te Terschelling [FR] op 12 aug 1753, volgt IIb

Generatie II

IIa.  JANTIEN KLAASSEN PALS, dr. van CLAAS CLAAS PALS (I) en ANTIE CORNELIS, geb. te Terschelling [FR] op 18 okt 1750, ovl. (70 jaar oud) te Terschelling [FR] op 8 mei 1821, tr. (resp. 28 en ongeveer 28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 24 jan 1779 met JAN ALBERTS ROOS, geb. te Terschelling [FR] circa 1750. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  ALBERT JANSSE ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 31 okt 1779, LANDBOUWER, ovl. (79 jaar oud) te Terschelling [FR] op 17 dec 1858, tr. (beiden hoogstens 34 jaar oud) (1) te Terschelling [FR] voor 1814 met ANTJE CORNELIS KOOIJMAN, dr. van CORNELIS IEMKES KOOIJMAN en HITTJE CORNELIS, geb. te Terschelling [FR] op 19 mrt 1780, ovl. (35 jaar oud) te Terschelling [FR] op 11 jul 1815. tr. (resp. 36 en 31 jaar oud) (2) te Terschelling [FR] op 24 dec 1815 met GRIETJE TJAARDS BOER, dr. van TJAARD TJAARDS BOER en LOBBRIG TIJS, geb. te Terschelling [FR] op 8 aug 1784, ovl. (60 jaar oud) te Terschelling [FR] op 24 sep 1844. 
  2.  KLAAS ROOS, geb. te Hoorn Terschelling [FR] op 16 jun 1782. 

IIb.  SIKKE KLAASEN PALS, zn. van CLAAS CLAAS PALS (I) en ANTIE CORNELIS, geb. te Terschelling [FR] op 12 aug 1753, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 30 okt 1785 met NEELTJE TIJSE BAKKER, dr. van TIJS BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 2 jun 1757, ovl. (73 jaar oud) te Terschelling [FR] op 5 mei 1831. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  KLAAS PALS, geb. te Hoorn [NH] op 30 okt 1785, ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1793. 
  2.  ANTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 10 dec 1786, ovl. (hoogstens 11 jaar oud) voor 1798. 
  3.  DOUWE SIKKES PALS, geb. te Terschelling [FR] op 8 aug 1789, ovl. (48 jaar oud) te Terschelling [FR] op 22 mrt 1838, volgt IIIa
  4.  KLAAS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 4 okt 1793, ovl. (28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 17 jul 1822. 
  5.  ANTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 21 okt 1798, ovl. (61 jaar oud) te Terschelling [FR] op 8 mei 1860, volgt IIIb
  6.  TETJE SIKKES PALS, geb. te Terschelling [FR] op 15 okt 1801, ovl. (26 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 mei 1828, volgt IIIc

Generatie III

IIIa.  DOUWE SIKKES PALS, zn. van SIKKE KLAASEN PALS (IIb) en NEELTJE TIJSE BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 8 aug 1789, LANDBOUWER, ovl. (48 jaar oud) te Terschelling [FR] op 22 mrt 1838, tr. (resp. 27 en 18 jaar oud) te Terschelling [FR] op 18 mei 1817 met GEERTJE CORNELIS ZORGDRAGER, dr. van CORNELIS CORNELISSEN ZORGDRAGER en TEUNTJE OENES, geb. te Terschelling [FR] op 1 jun 1798, ovl. (28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 1 mei 1827. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TIJS DOUWES PALS, geb. te Terschelling [FR] op 25 jan 1818, ovl. (72 jaar oud) te Terschelling [FR] op 27 jan 1890, volgt IVa
  2.  CORNELIS DOUWES PALS, geb. te Terschelling [FR] op 24 nov 1820, ovl. (22 jaar oud) te Terschelling [FR] op 31 aug 1843. 
  3.  KLAAS DOUWES PALS, geb. te Terschelling [FR] op 29 feb 1824, volgt IVb
  4.  WIETSE DOUWES PALS, geb. te Terschelling [FR] op 26 dec 1826, ovl. (34 jaar oud) te Brouwershaven [ZE] op 5 mrt 1861, volgt IVc

IIIb.  ANTJE PALS, dr. van SIKKE KLAASEN PALS (IIb) en NEELTJE TIJSE BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 21 okt 1798, ovl. (61 jaar oud) te Terschelling [FR] op 8 mei 1860, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Terschelling [FR] op 16 okt 1825 met LUCAS POPPES BAKKER, zn. van POPPE GERKESZ BAKKER en NEELTJE LUCAS GROL, geb. te Vlieland [FR] op 22 mrt 1796, ovl. (75 jaar oud) te Terschelling [FR] op 22 dec 1871. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  GERRIT BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 16 feb 1826, ovl. (86 jaar oud) te Terschelling [FR] op 29 aug 1912, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Terschelling [FR] op 27 jan 1853 met JETSKE ANNES DIJKSTRA, dr. van ANNE PIERSZ DIJKSTRA en DOETJE CORNELIS WINTER, geb. te Terschelling [FR] op 6 aug 1830, ovl. (85 jaar oud) te Terschelling [FR] op 4 mei 1916. 
  2.  NEELTJE BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 17 mei 1828, ovl. (7 jaar oud) te Terschelling [FR] op 28 aug 1835. 
  3.  PIETER BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 2 jul 1832. 
  4.  KLAAS BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 17 mei 1835, ovl. (60 jaar oud) te Terschelling [FR] op 5 mei 1896, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 11 dec 1862 met ANTJE KLEIJN, dr. van TEUNIS TEUNIS KLEIJN en WIETSKE TIJS WULP, geb. te Terschelling [FR] op 7 dec 1834, ovl. (51 jaar oud) te Terschelling [FR] op 7 mrt 1886. 

IIIc.  TETJE SIKKES PALS, dr. van SIKKE KLAASEN PALS (IIb) en NEELTJE TIJSE BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 15 okt 1801, ovl. (26 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 mei 1828, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Terschelling [FR] op 31 dec 1826 met RELTJE LAASZ ROOS, zn. van LAAS PIETERS ROOS en JELTJE RELTJES GROENDIJK, geb. te Terschelling [FR] op 1 okt 1793, LANDBOUWER, ovl. (81 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 nov 1874. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JILTJE RELTJES ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 6 okt 1827, ovl. (7 maanden oud) te Terschelling [FR] op 31 mei 1828. 

Generatie IV

IVa.  TIJS DOUWES PALS, zn. van DOUWE SIKKES PALS (IIIa) (LANDBOUWER) en GEERTJE CORNELIS ZORGDRAGER, geb. te Terschelling [FR] op 25 jan 1818, ovl. (72 jaar oud) te Terschelling [FR] op 27 jan 1890, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) (1) te Terschelling [FR] op 11 apr 1844 met TRIJNTJE RIJNDERTS BUREN, dr. van RIJNDER BUREN en IETSKE HESSELS SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 4 jun 1823, ovl. (32 jaar oud) te Terschelling [FR] op 1 mei 1856. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  GEERTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 29 dec 1844, ovl. (78 jaar oud) te Terschelling [FR] op 5 jul 1923, volgt Va
  2.  JETSKE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 30 jan 1847, ovl. (1 jaar oud) te Terschelling [FR] op 6 mei 1848. 
  3.  JETSKE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 30 dec 1848, ovl. (27 jaar oud) te Terschelling [FR] op 6 sep 1876, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Terschelling [FR] op 3 feb 1876 met ALBERT HUTTJES, zn. van WILLEM WILLEMS HUTTJES en GRIETJE ALBERTS ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 21 mrt 1850, VARENSGEZEL, ovl. (76 jaar oud) te Den Helder [NH] op 7 sep 1926. 
  4.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 7 sep 1850, ovl. (55 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 aug 1906, volgt Vb
  5.  RIJNDER PALS, geb. te Terschelling [FR] op 22 jul 1854, ovl. (70 jaar oud) te Terschelling [FR] op 4 jul 1925, volgt Vc
  TIJS DOUWES PALS, tr. (resp. 44 en 27 jaar oud) (2) te Terschelling [FR] op 20 feb 1862 met MARIJ PIETERS KOOIJMAN, dr. van PIETER WILLEMS KOOIJMAN en ANTJE TJEERDS VISSER, geb. te Terschelling [FR] op 2 okt 1834, ovl. (29 jaar oud) te Terschelling [FR] op 3 jul 1864. 

IVb.  KLAAS DOUWES PALS, zn. van DOUWE SIKKES PALS (IIIa) (LANDBOUWER) en GEERTJE CORNELIS ZORGDRAGER, geb. te Terschelling [FR] op 29 feb 1824, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) te Terschelling [FR] op 20 dec 1849 met JANTJE GERRITS de JONG, dr. van GERRIT JANSE de JONG en BARBER JACOBS MIER, geb. te Terschelling [FR] op 17 dec 1824, ovl. (36 jaar oud) te Terschelling [FR] op 28 sep 1861. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 31 mei 1850, ovl. (2 maanden oud) te Terschelling [FR] op 26 aug 1850. 
  2.  LL PALS, geb. te Terschelling [FR] op 14 jun 1851 (doodgeb.). 
  3.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 14 jun 1851, ovl. (12 jaar oud) te Terschelling [FR] op 28 okt 1863. 
  4.  GEERTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 16 okt 1853, ovl. (10 jaar oud) te Terschelling [FR] op 27 okt 1863. 
  5.  CORNELIS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 12 okt 1855. 
  6.  TRIJNTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 18 dec 1857. 
  7.  JANTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 1 mrt 1860, ovl. (3 jaar oud) te Terschelling [FR] op 26 nov 1863. 
  KLAAS DOUWES PALS, tr. (resp. 43 en 23 jaar oud) (2) te Terschelling [FR] op 10 okt 1867 met GRIETJE van ZWOL, dr. van HARMEN JANS van ZWOL en TRIJNTJE TJERKS SPIN, geb. te Terschelling [FR] op 3 mrt 1844. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 15 jul 1868. 

IVc.  WIETSE DOUWES PALS, zn. van DOUWE SIKKES PALS (IIIa) (LANDBOUWER) en GEERTJE CORNELIS ZORGDRAGER, geb. te Terschelling [FR] op 26 dec 1826, ovl. (34 jaar oud) te Brouwershaven [ZE] op 5 mrt 1861, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Terschelling [FR] op 14 mrt 1850 met IEME ALBERTS ROOS, dr. van ALBERT JANS ROOS en GRIETJE TJAARDS BOER, geb. te Terschelling [FR] op 13 jun 1827, ovl. (36 jaar oud) te Terschelling [FR] op 12 okt 1863. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 6 nov 1850, ovl. (58 jaar oud) te Terschelling [FR] op 21 nov 1908, volgt Vd
  2.  GRIETJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 8 feb 1853, ovl. (12 jaar oud) te Terschelling [FR] op 22 dec 1865. 

Generatie V

Va.  GEERTJE PALS, dr. van TIJS DOUWES PALS (IVa) en TRIJNTJE RIJNDERTS BUREN, geb. te Terschelling [FR] op 29 dec 1844, ovl. (78 jaar oud) te Terschelling [FR] op 5 jul 1923, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Terschelling [FR] op 5 feb 1868 met WILLEM JORTSEN SMIT, zn. van JORT GOSSENS SMIT en TRIJNTJE ALBERTS BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 11 apr 1836, ovl. (60 jaar oud) te Terschelling [FR] op 30 okt 1896. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JORT SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 1 sep 1871, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Terschelling [FR] op 2 dec 1897 met GRIETJE van TUINEN, dr. van AILJE GERRITS van TUINEN en MARTJE GERRITS KOSTER, geb. te Ameland [FR] op 12 okt 1874. 
  2.  TIJS SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 16 okt 1874, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 18 feb 1904 met MARTJE SMIT, dr. van JORT SMIT en NEEKE ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 14 mei 1875. 
  3.  LL SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 11 jun 1877 (doodgeb.). 
  4.  WILLEM SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 1 jul 1878, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) te Terschelling [FR] voor 1884. 
  5.  WILLEM SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 16 feb 1884. 
  6.  TRIJNTJE SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 23 okt 1886, ovl. (76 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 mei 1963, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) te Terschelling [FR] op 28 jan 1915 met JAN BOOT, zn. van SIEBE BOOT en ANNE ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 25 jun 1884. 

Vb.  DOUWE PALS, zn. van TIJS DOUWES PALS (IVa) en TRIJNTJE RIJNDERTS BUREN, geb. te Terschelling [FR] op 7 sep 1850, LANDBOUWER, ovl. (55 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 aug 1906, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Terschelling [FR] op 13 dec 1877 met NEEKE PALS, dr. van IEMKE DIRKS PALS en GRIETJE JACOBS STADA, geb. te Terschelling [FR] op 1 aug 1852, ovl. (61 jaar oud) te Terschelling [FR] op 6 feb 1914. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TRIJNTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 24 aug 1878, volgt VIa
  2.  DIRKJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 3 mrt 1880, ovl. (8 jaar oud) te Terschelling [FR] op 15 jun 1888. 
  3.  GEERTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 30 aug 1882, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Terschelling [FR] op 25 jan 1906 met WILLEM RUIJG, zn. van JAN RUIJG en MAAMKE SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 13 aug 1880. 
  4.  GRIETJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 13 okt 1884, ovl. (77 jaar oud) te Terschelling [FR] op 5 mei 1962, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Terschelling [FR] op 7 mei 1908 met CORNELIS SCHAAP, zn. van AGE SCHAAP en PIETJE CUPIDO, geb. te Terschelling [FR] op 21 nov 1882. 
  5.  TIJS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 23 apr 1887. 
  6.  DIRK PALS, geb. te Terschelling [FR] op 17 mei 1889. 
  7.  RIJNDER PALS, geb. te Terschelling [FR] op 3 apr 1893, ovl. (20 jaar oud) te Terschelling [FR] op 1 jul 1913. 
  8.  IEMKE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 16 mrt 1896. 
  9.  DIRKJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 26 okt 1897. 

Vc.  RIJNDER PALS, zn. van TIJS DOUWES PALS (IVa) en TRIJNTJE RIJNDERTS BUREN, geb. te Terschelling [FR] op 22 jul 1854, LANDBOUWER, ovl. (70 jaar oud) te Terschelling [FR] op 4 jul 1925, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Terschelling [FR] op 9 mrt 1882 met REINSJE PALS, dr. van IEMKE DIRKS PALS en GRIETJE JACOBS STADA, geb. te Terschelling [FR] op 21 apr 1860, ovl. (74 jaar oud) te Terschelling [FR] op 26 jun 1934. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TIJS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 14 jun 1882, ovl. (39 jaar oud) te Terschelling [FR] op 16 jul 1921, volgt VIb
  2.  IEMKE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 7 mrt 1884, volgt VIc
  3.  TRIJNTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 28 sep 1885, ovl. (72 jaar oud) te Terschelling [FR] op 25 mei 1958, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Terschelling [FR] op 27 jan 1910 met CORNELIS DOEKSEN, zn. van WIJBRAND DOEKSEN en DUURKE CUPIDO, geb. te Terschelling [FR] op 19 aug 1880. 
  4.  DIRK PALS, geb. te Terschelling [FR] op 22 jul 1887, volgt VId
  5.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 19 nov 1889, volgt VIe
  6.  RIJNDER PALS, geb. te Terschelling [FR] op 23 aug 1891, ADMINISTRATEUR - ADJ DIR CARLTON HOTEL, ovl. (68 jaar oud) te Terschelling [FR] op 23 nov 1959, tr. (resp. 31 en 44 jaar oud) (1) te Portland [OR, Usa] op 13 apr 1923, (gesch. resp. 36 en 49 jaar oud te 's-Gravenhage [ZH] op 13 aug 1928) met AAGJE NOTTELMAN, dr. van PIETER NOTTELMAN en NEELTJE VOLKERS, geb. te Koedijk [NH] op 3 nov 1878. tr. (resp. 47 en 37 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 8 sep 1938 met JANNETJE FLITZ, dr. van HUBERTUS FLITZ en GERRITJE de LIEFDE, geb. te Amsterdam [NH] op 8 feb 1901. 
  7.  GRIETJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 9 dec 1897, volgt VIf

Vd.  DOUWE PALS, zn. van WIETSE DOUWES PALS (IVc) en IEME ALBERTS ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 6 nov 1850, LANDBOUWER, ovl. (58 jaar oud) te Terschelling [FR] op 21 nov 1908, tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) te Terschelling [FR] op 16 mrt 1871 met MARIJ JELLES (MAAMKE) STADA, dr. van JELLE JILLES STADA en NEEKE DOUWES SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 14 jul 1843, ovl. (78 jaar oud) te Terschelling [FR] op 31 dec 1921. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  WIETZE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 14 sep 1871, ovl. (90 jaar oud) te Terschelling [FR] op 26 nov 1961, volgt VIg
  2.  JELLE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 24 jan 1874, ovl. (72 jaar oud) te Terschelling [FR] op 18 nov 1946, volgt VIh
  3.  NEEKE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 29 aug 1878, ovl. (27 jaar oud) te Terschelling [FR] op 22 apr 1906, volgt VIi

Generatie VI

VIa.  TRIJNTJE PALS, dr. van DOUWE PALS (Vb) (LANDBOUWER) en NEEKE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 24 aug 1878, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Terschelling [FR] op 28 feb 1901 met ARIEN KOOIJMAN, zn. van CORNELIS KOOIJMAN en GETTJE ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 19 feb 1877. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  GETTJE KOOIJMAN, geb. te Terschelling [FR] op 10 jan 1902. 
  2.  GETTJE KOOIJMAN, geb. te Terschelling [FR] op 31 mei 1903. 
  3.  DOUWE KOOIJMAN, geb. te Terschelling [FR] op 3 okt 1906. 
  4.  NEELTJE KOOIJMAN, geb. te Terschelling [FR] op 12 sep 1908. 
  5.  GEERTRUIDA MARGARETHA KOOIJMAN, geb. te Terschelling [FR] op 21 jul 1911. 

VIb.  TIJS PALS, zn. van RIJNDER PALS (Vc) (LANDBOUWER) en REINSJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 14 jun 1882, BESTELLER, ovl. (39 jaar oud) te Terschelling [FR] op 16 jul 1921, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Terschelling [FR] op 4 feb 1909 met TEUNTJE SCHAAP, dr. van HILLE SCHAAP en MAAMKE ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 26 nov 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  REINETTA PALS, geb. te Terschelling [FR] op 4 mrt 1910. 
  2.  HILLE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 2 jan 1920, DRAAIER MACHINEFABRIEK. 
  3.  TIJSCINA MARIA PALS, geb. te Terschelling [FR] op 3 apr 1922, HULP IN DE HUISHOUDING, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) te Terschelling [FR] op 11 okt 1945 met CORNELIS THIJS BOER, zn. van CORNELIS BOER (SLAGER) en MARIA ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 3 okt 1915, ADMINISTRATEUR. 

VIc.  IEMKE PALS, zn. van RIJNDER PALS (Vc) (LANDBOUWER) en REINSJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 7 mrt 1884, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Terschelling [FR] op 14 okt 1909 met TEUNTJE SCHAAP, dr. van CORNELIS SCHAAP en MARIA ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 26 nov 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  REINETTA PALS, geb. te Terschelling [FR] op 3 jun 1910. 
  2.  MARIA ALIDA PALS, geb. te Terschelling [FR] op 14 jul 1911. 
  3.  REINDER CORNELIS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 10 okt 1913, ovl. (32 jaar oud) te Hamburg [HA, Deu] op 13 feb 1946. 

VId.  DIRK PALS, zn. van RIJNDER PALS (Vc) (LANDBOUWER) en REINSJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 22 jul 1887, LANDBOUWER, tr. (resp. 34 en 29 jaar oud) te Terschelling [FR] op 29 dec 1921 met GRIETJE SPANJER, dr. van GAAUWE SPANJER en JANTJE ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 18 sep 1892. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TRIJNTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] circa 1922, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Terschelling [FR] op 25 okt 1945 met ALBERT TEUNIS BLOEM, zn. van CORNELIS BLOEM (ZEILMAKER) en CORNELIA SCHOL, geb. te Terschelling [FR] circa 1920, WERKTUIGBOUWKUNDIGE. 

VIe.  DOUWE PALS, zn. van RIJNDER PALS (Vc) (LANDBOUWER) en REINSJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 19 nov 1889, tr. (beiden 26 jaar oud) te Terschelling [FR] op 8 jun 1916 met ELISABETH DEKKER, dr. van TEUNIS DEKKER en ANNE SCHAAP, geb. te Terschelling [FR] op 29 okt 1889. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  REINA ANNA PALS, geb. te Terschelling [FR] op 10 apr 1917. 
  2.  TEUNIS WIJBRAND PALS, geb. te Weltevreden [JA, Idn] op 30 okt 1923. 

VIf.  GRIETJE PALS, dr. van RIJNDER PALS (Vc) (LANDBOUWER) en REINSJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 9 dec 1897, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (1) te Terschelling [FR] op 3 apr 1919, (gesch. resp. 22 en 23 jaar oud te Rotterdam [ZH] op 25 aug 1920) met CORNELIS JOHANNES KRUIJT, zn. van ANDREAS JACOBUS KRUIJT en ELIDA MACHTELTJE MARIA SONNEVELD, geb. te Gorinchem [ZH] op 31 aug 1896. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  RIJNDER CORNELIS KRUIJT, geb. te Terschelling [FR] op 19 aug 1919. 
  GRIETJE PALS, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (2) te Terschelling [FR] op 3 mrt 1927 met ANDRIES SPANJER, zn. van OENE SPANJER en JACOMIJNTJE KOOIJMAN, geb. te Terschelling [FR] op 19 jan 1899. 

VIg.  WIETZE PALS, zn. van DOUWE PALS (Vd) (LANDBOUWER) en MARIJ JELLES (MAAMKE) STADA, geb. te Terschelling [FR] op 14 sep 1871, LANDBOUWER, ovl. (90 jaar oud) te Terschelling [FR] op 26 nov 1961, tr. (beiden 21 jaar oud) te Terschelling [FR] op 30 mrt 1893 met TRIJNTJE de BOER, dr. van ARIEN JANS de BOER en MARIA BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 5 jun 1871. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 13 okt 1893, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 aug 1920 met JETJE BONNE, dr. van PIETER BONNE en TRIJNTJE BOER, geb. te Terschelling [FR] op 12 jan 1897. 
  2.  MARIA PALS, geb. te Terschelling [FR] op 21 mei 1897, volgt VII
  3.  NEELTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 16 mrt 1901, ovl. (1 jaar oud) te Terschelling [FR] op 2 aug 1902. 
  4.  ARIEN PALS, geb. te Terschelling [FR] op 10 sep 1904. 
  5.  NEELTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 5 jan 1913, ovl. (12 dagen oud) te Terschelling [FR] op 17 jan 1913. 

VIh.  JELLE PALS, zn. van DOUWE PALS (Vd) (LANDBOUWER) en MARIJ JELLES (MAAMKE) STADA, geb. te Terschelling [FR] op 24 jan 1874, ovl. (72 jaar oud) te Terschelling [FR] op 18 nov 1946, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Terschelling [FR] op 2 mrt 1900 met AALTJE BAKKER, dr. van JAN RELTJE BAKKER en MAAMKE DOEKSEN, geb. te Terschelling [FR] op 29 jan 1877, ovl. (60 jaar oud) te Terschelling [FR] op 10 feb 1937. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 10 aug 1902, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 26 aug 1926 met BAUKJE BONNE, dr. van INSE BONNE en JANTJE ZORGDRAGER, geb. te Terschelling [FR] op 8 feb 1898. 
  2.  JAN RELTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 28 aug 1907. 
  3.  NEELTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 20 sep 1909, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) te Terschelling [FR] op 24 jan 1939 met SIPKE DEKKER, zn. van TEUNIS DEKKER en BAUKJE CUPIDO, geb. te Terschelling [FR] op 11 dec 1905. 

VIi.  NEEKE PALS, dr. van DOUWE PALS (Vd) (LANDBOUWER) en MARIJ JELLES (MAAMKE) STADA, geb. te Terschelling [FR] op 29 aug 1878, ovl. (27 jaar oud) te Terschelling [FR] op 22 apr 1906, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Terschelling [FR] op 27 dec 1901 met WIJBRAND DEKKER, zn. van TEUNIS DEKKER en ANNE SCHAAP, geb. te Terschelling [FR] op 21 jun 1874. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  ANNA DEKKER, geb. te Terschelling [FR] op 5 aug 1903, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Terschelling [FR] op 20 jan 1927 met RUURD POSTMA, zn. van GERRIT POSTMA en SIEUWKE WASSENAAR, geb. te St. Jacobiparochie [FR] op 15 okt 1901. 

Generatie VII

VII.  MARIA PALS, dr. van WIETZE PALS (VIg) (LANDBOUWER) en TRIJNTJE de BOER, geb. te Terschelling [FR] op 21 mei 1897, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Terschelling [FR] op 11 okt 1917 met JAN de GROOT, zn. van JAN de GROOT en CATHARINA VELLINGA, geb. te Harlingen [FR] op 7 mrt 1894, ZEEMAN. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JAN de GROOT, geb. te Terschelling [FR] op 10 mrt 1918. 
  2.  TRINUS de GROOT, geb. te Terschelling [FR] op 10 dec 1919, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Tilburg [NB] op 16 jun 1944 met AUGUSTINA CATHARINA KLEIJN, dr. van JOHANNES HENDRICUS KLEIJN en CATHARINA BORSCHERDING, geb. te Amsterdam [NH] op 22 apr 1916.