Gegevens op deze site

Op deze site zijn alleen de basisgegevens opgenomen: geboorte, doop, overlijden, begraven en beroep. Bij de vrouwelijke afstammelingen stop ik bij hun kinderen en diens partners. Wanneer bij een echtpaar geen kinderen vermeld zijn, hoeft dit niet te betekenen dat ze geen kinderen hebben!!

Bescherming Persoonsgegevens

Wanneer er gegevens op deze homepage vermeld worden die in strijd zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens,
laat dit even weten per email en ik zal e.e.a. direct verwijderen!

Aan gegevens op deze site kunnen geen rechten ontleend worden.

 

© vanbr8 -