Aantal naamdragers van den/der Bragt in 1947 (Bron: Meertens Instituut)

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

0

Overijssel

0

Gelderland

24

Utrecht

1

Noord-Holland

0

Zuid-Holland

0

Zeeland

0

Noord-Brabant

11

Limburg

10

Totaal Nederland

46