Aantal naamdragers van Bragt in 1947 (Bron: Meertens Instituut)

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

1

Overijssel

1

Gelderland

7

Utrecht

3

Noord-Holland

74

Zuid-Holland

54

Zeeland

1

Noord-Brabant

391

Limburg

15

Totaal Nederland

547