Aantal naamdragers van Bracht in 1947 (Bron: Meertens Instituut)

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

1

Overijssel

0

Gelderland

12

Utrecht

3

Noord-Holland

3

Zuid-Holland

37

Zeeland

0

Noord-Brabant

61

Limburg

25

Totaal Nederland

142