Aantal naamdragers Bregt in 1947 (Bron: Meertens Instituut)

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

0

Overijssel

0

Gelderland

4

Utrecht

5

Noord-Holland

1

Zuid-Holland

9

Zeeland

0

Noord-Brabant

0

Limburg

1

Totaal Nederland

20