Aantal naamdragers Brecht in 1947 (Bron: Meertens Instituut)

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

0

Overijssel

0

Gelderland

0

Utrecht

0

Noord-Holland

1

Zuid-Holland

4

Zeeland

0

Noord-Brabant

0

Limburg

0

Totaal Nederland

5