Aantal naamdragers Bracht in 1947 (Bron: Meertens Instituut)

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

0

Overijssel

0

Gelderland

10

Utrecht

5

Noord-Holland

9

Zuid-Holland

16

Zeeland

0

Noord-Brabant

0

Limburg

0

Totaal Nederland

44