TERHEIJDEN TROUWBOEK NEDERDUITS-GEREFORMEERDE GEMEENTE (1749-1810)

TERHEIJDEN TROUWBOEK SCHEPENBANK (1717-1810)

TERHEIJDEN DOOPBOEK NEDERDUITS-GEREFORMEERDE GEMEENTE (1713-1811)

TERHEIJDEN DOOPBOEK ROOMS-KATHOLIEKE GEMEENTE (1609-1811)

WAGENBERG DOOPBOEK ROOMS-KATHOLIEKE GEMEENTE (1609-1811)

© 2013 vanbr8