Aantal naamdragers Kieboom in 1947 (Bron: Meertens Instituut)

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

0

Overijssel

10

Gelderland

3

Utrecht

13

Noord-Holland

14

Zuid-Holland

242

Zeeland

51

Noord-Brabant

345

Limburg

26

Totaal Nederland

704