Aantal naamdragers Bertels in 1947 (Bron: Meertens Instituut)

Groningen

1

Friesland

0

Drenthe

0

Overijssel

22

Gelderland

43

Utrecht

11

Noord-Holland

36

Zuid-Holland

84

Zeeland

0

Noord-Brabant

33

Limburg

11

Totaal Nederland

241