Aantal naamdragers Bartelen in 1947 (Bron: Meertens Instituut)

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

0

Overijssel

1

Gelderland

9

Utrecht

0

Noord-Holland

6

Zuid-Holland

3

Zeeland

0

Noord-Brabant

81

Limburg

3

Totaal Nederland

103